С 1 января 2015 года вступил в силу Закон № 71-VIII от 28.12.2014 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы». Данный закон привнес ряд существенных изменений при ведении хозяйственной деятельности предприятий различных форм собственности. 
В данной статье изложены законодательные изменения, которые обязывают применять РРО (кассовые аппараты и чековые фискальные принтеры) при работе СПД категории ФОП - плательщиков единого налога ІІ (второй) и III (третей) групп; предприятий и организаций по оказанию любых видов услуг, независимо от их формы собственности; банков; интернет-магазинов; а также компаний, которые принимают наличные средства для их дальнейшего перевода. 
Следует также заметить, что вступившие в силу с 1 января 2015 года изменения в Налоговый кодекс отнесли предпринимателей с годовым оборотом до 20 млн грн., а также СПД категории ФОП 4,5,6 групп к III (третей) группе плательщиков единого налога.
 Изменения Закона о применении РРО и Налогового кодекса, которые вступили в силу собраны в таблице ниже. Комментарии к изменившемуся законодательству и варианты извлечения выгоды из сложившейся ситуации описаны после таблицы.

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
 у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

До изменений

После изменений

Розділ ІІ Порядок проведення розрахунків

Розділ ІІ Порядок проведення розрахунків

Стаття 3. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані:

Стаття 3. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері  торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

 

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

1)  при  здійсненні  торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами,  установами і організаціями усіх форм  власності,  крім  підприємств   торгівлі   та   громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і  організацій  з  оформленням  прибуткових  і  видаткових касових  ордерів  та  видачею відповідних квитанцій,  підписаних і завірених  печаткою  у встановленому порядку;

1)  при здійсненні  торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами,  установами і організаціями усіх форм  власності,  крім  підприємств   торгівлі   та   громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і  організацій  з  оформленням  прибуткових  і  видаткових касових  ордерів  та  видачею відповідних квитанцій,  підписаних і завірених  печаткою  у встановленому порядку;

2) при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти);

2) при виконанні усіх банківських послуг, крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу;

3) при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України;

Виключено

6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок;

6)   при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами - підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій;

Изменение Налогового кодекса, регламентирующее обязательное применение
фискальных кассовых аппаратов и чековых фискальных принтеров для СПД категории ФОП 2-й и 3-й групп:
абзаців п'ятнадцятого і шістнадцятого пункту 110 розділу I цього Закону (щодо змін до пункту 296.10 статті 296) стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій, які набирають чинності:
для платників єдиного податку третьої групи - з 1 липня 2015 року;
для платників єдиного податку другої групи - з 1 січня 2016 року.

13) при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції);

Виключено

Розділ ІІ «Прикінцеві положення»:
пункт 8 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам’яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів»;

пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Тимчасово до 1 липня 2015 року суб’єкти господарювання звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу; при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції)»;

Також відповідно до Закону № 71-VIII від 28.12.2014: 
28. Установити, що платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм цього Кодексу перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

 

<span >Исходя из принятых законов и нормативных документов становится очевидным, что целый ряд сфер хозяйственной деятельности попадает под обязательное применение РРО (кассовых аппаратов и фискальных чековых принтеров).

Так Законом о применении РРО и Налоговым кодексом определено, что РРО в обязательном порядке должны применять:

  •  - банки, при операциях их коммерческих агентов по приему наличных средств для дальнейшего их перевода;
  •  - интернет-магазины и другие интернет ресурсы, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность по продаже товаров и оказанию услуг клиентам, независимо от их форм собственности;
  •  - предприятия и организации, которые оказывают услуги независимо от их форм собственности (ранее им разрешалось не применять РРО);
  •  - предприятия и организации, которые осуществляют прием наличных средств для дальнейшего их перевода;
  •  - с 1 июля 2015 года РРО становится обязательным для СПД категории ФОП III группы;
  •  - с 1 января 2016 года РРО становится обязательным для СПД категории ФОП II группы.

 Однако следует обратить внимание на то, что в случае установки РРО (кассовых аппаратов и фискальных принтеров) СПД категории <strong >ФОП II и III групп до 30 июня 2015 года<span > этими же законодательными документами <strong >гарантирован мораторий на проверки налоговыми органами до 1 января 2017 года. 

Дополнительно законодательством объявлен адаптационный период сроком до 1 июля 2015 года, в рамках которого, субъекты хозяйственной деятельности обязаны установить и зарегистрировать свои РРО в установленном порядке.

Подводя итоги по всему вышеизложенному можно дать несколько практических рекомендаций, базируясь на опыте внедрения «налоговых модемов» 2012-2013 годов и достаточному опыту в области автоматизации процессов торговли и учета. Не стоит затягивать «до последнего» момента установку и регистрацию РРО, потому, что  чем ближе к граничной дате – тем выше цена оборудования и велика вероятность его дефицита. 
Если при работе торгового объекта (сети торговых точек) использовалась какое-то программное обеспечение (например: 1С Предприятие или любая другая торговая программа) и обычный POS-принтер, для печати чеков лучше применить фискальный принтер чеков, поскольку не потребуется переучивать персонал и менять логику работы предприятия.


В случае отсутствия каких-либо программ, есть смысл рассмотреть применение кассового аппарата, в котором заложена функциональная возможность интеграции с учетными системами типа 1С Предприятие, что существенно упрощает ведение учета, контроль за деньгами и кассирами, а также нивелирует рутинную работу бухгалтера (переоценка, оприходование нового товара, удаление утративших актуальность позиций). Также стоит обратить внимание на наличие коммуникационных портов для подключения внешних устройств таких как: сканер штрих-кода, торговые весы.

Также при выборе фискального чекового принтера стоит обратить внимание на то, что законодательством регламентировано обязательное наличие индикатора клиента, без которого фискальный регистратор блокирует работу и не дает осуществлять продажи. Стоит понимать, что индикатор клиента, это отдельное устройство и соответственно стоит отдельных денег. В связи с этим, стоит рассмотреть вариант фискального чекового принтера, который имеет предустановленный (встроенный индикатор клиента), это поможет сэкономить денежные средства.


Отдельно стоит обратить внимание на наличие в кассовом аппарате порта для подключения денежного ящика, который автоматически открывается при нажатии клавиши «ОПЛАТА» и сводит на нет возможность оператора ошибочно смешать свои личные деньги с деньгами торгового предприятия, что обычно приводит к недоразумениям при проверках налоговыми органами.

Надеемся, что ряд простых практических советов помогут извлечь какую-то пользу частным предпринимателям и владельцам бизнесов, для более детальной информации можно обратиться к профессиональным специалистам нашей компании. Искренне верим, что сможем помочь при решении любой задачи, которая будет перед нами поставлена.